Ga naar inhoud

Je gebruikt een verouderde browser

Upgrade je browser om je ervaring en veiligheid te verbeteren.

Upgrade mijn browser

Buurtgids

Na een verhuizing je snel thuis voelen in je nieuwe buurt is niet vanzelfsprekend. Met een nieuwe buurt, komt een nieuwe cultuur die zijn eigen gewoontes kent. Hoe tof is het als een bekende uit de buurt, je met een korte introductie helemaal bekend maakt met de buurt. De Buurtgids brengt deze nieuwe bewoners samen en koppelt hen aan een gids.

Periode: 2018

Proces

Een strakke deadline

Het ontwikkelen van het Buurtgids-platform was voor mij een bijzondere uitdaging. Het platform moest namelijk in zes weken gerealiseerd worden. Aan het eind van deze zes weken, zouden de eerste vijfduizend uitnodigingen voor de tours worden verstuurd door de gemeente Amsterdam. Om deze deadline te kunnen halen, hebben we het proces van verkennen, ontwerpen, testen en bouwen omgegooid. En gecomprimeerd.

Om het gebrek aan testen (vooraf aan het bouwen) te compenseren; hebben we in de beginfase extra veelaandacht besteedt aan het juist krijgen van de gebruikersscenario’s en informatie-architectuur. Dit was bijzonder belangrijk, zodat we in de ontwerp en bouw fase alleen konden focussen op de cruciale onderdelen voor de lancering.

Van idee naar concept

Eerste concept schetsen

Om een vliegende start te kunnen maken, heb ik in de eerste twee weken van het proces, meerdere korte en lange (brainstorm)sessies gefaciliteerd. Het doel van deze sessies was:

  1. Alle stakeholders in kaart brengen
  2. Gebruiksscenario’s voor het platform uitwerken
  3. Functionele eisen bepalen
  4. Prioriteit bepalen voor deze functionele eisen
  5. Eerste concept uittekenen
Sitemap/pageflow

Direct high-fidelity

Normaliter werk ik vanaf een low-fidelity ontwerp geleidelijk naar een high-fidelty ontwerp. Ik heb ontwerpproces flink kunnen inkorten, door direct de huisstijl toe te passen op het ontwerp. Deze was gelukkig al vooraf aangeleverd. Deze kon met wat aanpassingen en aanvulling geschikt worden gemaakt voor gebruik op het web.

Even andersom werken

Zonder het ontwerp eerst uitgebreid te hebben getest, zijn we de cruciale onderdelen gaan bouwen. Omdat het om een Minimum Viable Product (MVP) ging, durfden we dat aan. Toen het geheel functioneel was opgeleverd, ben ik als nog verschillende gebruikerstest gaan uitvoeren. De bevindingen uit deze tests heb ik gebruikt om het ontwerp van de website verder te ontwikkelen en te verfijnen.

Resultaat

De grote uitdaging was om op tijd te kunnen lanceren, zonder op kwaliteit in te leveren. Dit is wat mij betreft helemaal gelukt. Met een veilige marge hebben we de website kunnen lanceren en functioneel kunnen testen. Er staat nu een website die op een volwassen manier het buurtgevoel uitstraalt. En niet onbelangrijk, zijn opdracht klaart: mensen laten registeren voor een buurttour.

  • Gemiddelde sessieduur → 02:33
  • Conversie ‘aanmelden voor tour’ → 7,4%